Kerk en Israël Zuid-Holland

Website van de classicale commissies ‘Kerk en Israël’ Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid

Rotterdam. Kring Midrasj

Kring Midrasj (Bijbel, rabbijnse Midrasj en Talmoed)

Omkeer (Tesjoeva) – terugkeer tot de Eeuwige en naar de Tora.

Wat is Tesjoeva? – in beginsel een heel concreet woord: het betekent ‘terug-, omkeren, eerst juist letterlijk. De profeten gebruiken het woord vanuit die letterlijke zin met een nieuwe beeldende dimensie: ‘terugkeer tot de Eeuwige – terugkeren tot de Tora’, bv.

Hosea 14, 2: “keer om, Israël, tot de Eeuwige je God”

Mal.7b: “keert terug tot Mij en Ik zal terugkeren tot u!”

Hos. 6:1-2: “Komt laat ons weerkeren tot de Heer! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen”, etc.

Deut. 30:10: ‘omdat je terugkeert tot de Ene, je God, met heel je hart en ziel”.

Vanuit deze soort teksten groeit tesjoeva in het rabbijnse geloofsgoed tot een kernbegrip – het houdt tenslotte een heel proces van verandering in: inzicht, berouw – goedmaken, herstel en verandering, vragen om vergeving en tenslotte verzoening. Let op, zonde is dus niet onvergefelijk en de mens kan er zelf wat aan doen! Vgl.:

Uit Hooglied Rabba: (Hgl.5:2) “hoor, mijn geliefde klopt aan” – (Ex.11:4) “en Moses zei: zo zegt de Eeuwige, te middernacht ga ik door het midden van Egypte” – (Hgl. 5:2) “Doe Mij open”. Rabbi Jassa zei: de Heilige, gezegend zij Hij, zei tot Israël ‘mijn kinderen, biedt mij een opening van omkeer niet groter dan het oog van een naald en ik zal het verwijden tot openingen waar wagens en rijtuigen door heen kunnen’.

Fundament in het Jodendom is de relatie tussen God, Israël en de Tora – dit begint op de Sinaï. Het aardige is dat er vervolgens sprake is van niet één, maar tweemaal Tora: de geschreven en de mondelinge traditie. De Schrift van oudsher, onwrikbaar en onveranderlijk < > de mondelinge traditie als levend antwoord, op de telkens nieuwe vragen, prioriteiten en inzichten vanuit ieders eigen aard, tijd en generatie.

Midrasj is het onderzoeken van Schriftteksten, in de vorm van bv. een gelijkenis, een (voorbeeld)verhaaltje of een spreuk.

Tora is een weg des levens – het is doen en leren. Of zoals Hillel zei: “maak deel uit van de leerlingen van Aaron door van vrede te houden en op vrede uit te zijn, door van mensen te houden en hen dicht bij de Tora te brengen.”

In de mondelinge traditie wordt naast het uitwerken van de regels een heel stuk poëtische en persoonlijke theologische verdieping gevonden. Stellen we ons voor een Tora die vergeleken wordt met wijn of met honing, met een moeder of met vuur uit de hemel, etc.Eén ding is zeker, het beeld van de wet als zware last of droog wetticisme is hier géén optie.

In deze kring zullen we met elkaar teksten lezen uit de Midrasj, over tesjoeva, en over de rol van Moses en de interactie met Israël: de Tora met hart en ziel. Kunnen wij iets met deze wijze van spreken, kleurrijk en met zoveel, ook soms humoristische, gezichten? Inspireert het ons bij onze eigen zingeving? Hopelijk zal over dit alles – en wat wij zelf inbrengen! – weer spontaan en vrij gediscussieerd worden. Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom!

Voor tekstmateriaal wordt gezorgd; wel graag zelf bijbel meenemen.

Plaats: Kubus Laurenskerk (De Lormezaal)

Data: woensdagochtend (10.30 – 12.30); najaar 2023: 11 oktober, 1 november en 29 november; en voorjaar 2024: 31 januari; 28 februari en 20 maart.

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (tel.: 010-4525016 of email: elsebeth.schorer@gmail.com) voor nadere informatie of opgave.

Komende periode
Gespreksnotitie